Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status
07:15 BUDDHA AIR BHA-451 KATHMANDU 08:16 LANDED
13:30 BUDDHA AIR BHA-403 KATHMANDU 14:28 LANDED
16:45 BUDDHA AIR BHA-405 KATHMANDU 00:00 EXPECTED
09:20 YETI AIRLINES NYT-421 KATHMANDU 10:38 LANDED
16:30 YETI AIRLINES NYT-423 KATHMANDU 00:00 EXPECTED
08:15 SHREE AIRLINES SHA-431 KATHMANDU 09:16 LANDED
12:35 SHREE AIRLINES SHA-433 KATHMANDU 13:06 LANDED
16:45 SHREE AIRLINES SHA-435 KATHMANDU 00:00 EXPECTED
Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status
08:40 BUDDHA AIR BHA-452 KATHMANDU 08:47 DEPARTED
14:50 BUDDHA AIR BHA-404 KATHMANDU 15:00 DEPARTED
18:10 BUDDHA AIR BHA-406 KATHMANDU 00:00 ON TIME
10:40 YETI AIRLINES NYT-422 KATHMANDU 11:10 DEPARTED
17:50 YETI AIRLINES NYT-424 KATHMANDU 00:00 ON TIME
09:30 SHREE AIRLINES SHA-432 KATHMANDU 09:48 DEPARTED
13:50 SHREE AIRLINES SHA-434 KATHMANDU 13:46 DEPARTED
18:15 SHREE AIRLINES SHA-436 KATHMANDU 00:00 ON TIME

कृपया तपाईको सामान बेवारिसे अवस्थामा नछोड्नुहोला । यात्रु महानुभावहरुमा कुनै किसिमको समस्या पर्न गएमा सम्बन्धीत वायुसेवा, विमानस्थल सुरक्षा गार्ड तथा नेपालगंज नागरिक उड्डयन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला । काउनटर चेक ईन गर्दा हवाई यात्रु तथा अपाङ्ग र असाहयको हकमा आफ्नोे सम्बधित व्यक्ति मात्र लामबद्ध भएर लाइनमा बस्नुहोला अनावश्यक व्यक्तिहरु काउनटरमा भिडभाड नगरिदिनु भई सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ ।