Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status
08:00 BUDDHA AIR BHA-451 KATHMANDU 13:13 LANDED
12:00 BUDDHA AIR BHA-403 KATHMANDU 15:09 LANDED
16:45 BUDDHA AIR BHA-405 KATHMANDU 00:00 EXPECTED
08:00 YETI AIRLINES NYT-421 KATHMANDU 10:55 LANDED
16:30 YETI AIRLINES NYT-423 KATHMANDU 18:20 LANDED
07:30 SHREE AIRLINES SHA-431 KATHMANDU 11:04 LANDED
15:05 SHREE AIRLINES SHA-435 KATHMANDU 18:05 LANDED
Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status
09:25 BUDDHA AIR BHA-452 KATHMANDU 13:42 DEPARTED
13:25 BUDDHA AIR BHA-404 KATHMANDU 15:39 DEPARTED
18:10 BUDDHA AIR BHA-406 KATHMANDU 19:30 CHECK-IN
09:00 YETI AIRLINES NYT-422 KATHMANDU 11:18 DEPARTED
17:50 YETI AIRLINES NYT-424 KATHMANDU 18:43 CHECK-IN
08:45 SHREE AIRLINES SHA-432 KATHMANDU 11:37 DEPARTED
16:20 SHREE AIRLINES SHA-436 KATHMANDU 18:30 BOARDING

कृपया तपाईको सामान बेवारिसे अवस्थामा नछोड्नुहोला । यात्रु महानुभावहरुमा कुनै किसिमको समस्या पर्न गएमा सम्बन्धीत वायुसेवा, विमानस्थल सुरक्षा गार्ड तथा नेपालगंज नागरिक उड्डयन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला । काउनटर चेक ईन गर्दा हवाई यात्रु तथा अपाङ्ग र असाहयको हकमा आफ्नोे सम्बधित व्यक्ति मात्र लामबद्ध भएर लाइनमा बस्नुहोला अनावश्यक व्यक्तिहरु काउनटरमा भिडभाड नगरिदिनु भई सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ ।