Arrival ARRIVALS ( आगमन )
Sched. Airlines Flight From ETA Status
08:00 BUDDHA AIR BHA-451 KATHMANDU 09:20 LANDED
14:40 BUDDHA AIR BHA-403 KATHMANDU 16:22 LANDED
17:00 BUDDHA AIR BHA-405 KATHMANDU 18:04 LANDED
09:00 YETI AIRLINES NYT-421 KATHMANDU 10:08 LANDED
16:30 YETI AIRLINES NYT-423 KATHMANDU 17:38 LANDED
08:10 SHREE AIRLINES SHA-431 KATHMANDU 09:38 LANDED
12:10 SHREE AIRLINES SHA-433 KATHMANDU 13:06 LANDED
15:30 SHREE AIRLINES SHA-435 KATHMANDU 16:25 LANDED
09:45 NEPAL AIRLINES NAC-175 KATHMANDU 10:58 LANDED
Departure DEPARTURES ( प्रस्थान )
Sched. Airlines Flight To ETD Status
09:25 BUDDHA AIR BHA-452 KATHMANDU 09:43 DEPARTED
15:55 BUDDHA AIR BHA-404 KATHMANDU 16:45 DEPARTED
18:25 BUDDHA AIR BHA-406 KATHMANDU 18:31 DEPARTED
10:25 YETI AIRLINES NYT-422 KATHMANDU 10:38 DEPARTED
17:50 YETI AIRLINES NYT-424 KATHMANDU 18:10 DEPARTED
09:30 SHREE AIRLINES SHA-432 KATHMANDU 10:25 DEPARTED
13:30 SHREE AIRLINES SHA-434 KATHMANDU 13:43 DEPARTED
16:45 SHREE AIRLINES SHA-436 KATHMANDU 17:12 DEPARTED
12:20 NEPAL AIRLINES NAC-176 KATHMANDU 11:24 DEPARTED

कृपया तपाईको सामान बेवारिसे अवस्थामा नछोड्नुहोला । यात्रु महानुभावहरुमा कुनै किसिमको समस्या पर्न गएमा सम्बन्धीत वायुसेवा, विमानस्थल सुरक्षा गार्ड तथा नेपालगंज नागरिक उड्डयन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला । काउनटर चेक ईन गर्दा हवाई यात्रु तथा अपाङ्ग र असाहयको हकमा आफ्नोे सम्बधित व्यक्ति मात्र लामबद्ध भएर लाइनमा बस्नुहोला अनावश्यक व्यक्तिहरु काउनटरमा भिडभाड नगरिदिनु भई सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ ।